Home

Bevoegdheden

Annemie is sterk geëngageerd op de dossiers leefmilieu, afval en fietsen. Ze ijvert voor meer groen in de stad, een betere luchtkwaliteit, aandacht voor voedsel, klimaat en energie, etc.
Het belang van cultuur, jeugd en sport voor Brussel is niet te onderschatten. In deze budgettair moeilijke tijden vecht Annemie voor het overleven van deze sectoren en een betere samenwerking tussen de gemeenschappen.
Andere dossiers waar Annemie op werkt zijn binnenlandse zaken (veiligheid, zwembaden,…), media, algemene zaken en financiën. Annemie is ook gemeenteraadslid in Jette.

Actueel

Sinds de zesde staatshervorming bestaat de nieuwe Senaat uit 60 senatoren: 50 die worden aangewezen door de parlementen van de gemeenschappen en de gewesten, en 10 gecoöpteerde senatoren. Het Vlaams Parlement wijst 29 senatoren aan uit de eigen leden of uit de NL leden van het Brussels Parlement. Groen heeft recht op 2 gemeenschapssenatoren en 1 gecoöpteerd senator. Hermes Sanctorum was...

Vandaag werd in de commissie een aanpassing aan de wetgeving goedgekeurd die het voor de MIVB mogelijk maakt om hybride diesel-elektrische bussen te kopen. Waarom is dit precies een slecht idee?

 

1. Het is een stap terug

Met de groenen keurden we in de vorige regering het Brussels Wetboek voor Lucht, Klimaat en Energiebeheersing goed. Daar lieten we toen...

In België werden er in 2015 317 miljoen dieren geslacht voor consumptie. Dat is uiteraard zielig voor die dieren, maar ook voor het milieu is het een jammere zaak. De wereldwijde veehouderij is volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN verantwoordelijk voor 14,5 procent van alle uitstoot van broeikasgassen, net zoveel als alle transport bij elkaar...