Home

En Français

Annemie is sterk geëngageerd op de dossiers leefmilieu, afval en fietsen. Ze ijvert voor meer groen in de stad, een betere luchtkwaliteit, aandacht voor voedsel, klimaat en energie, etc.
Het belang van cultuur, jeugd en sport voor Brussel is niet te onderschatten. In deze budgettair moeilijke tijden vecht Annemie voor het overleven van deze sectoren en een betere samenwerking tussen de gemeenschappen.
Andere dossiers waar Annemie op werkt zijn binnenlandse zaken (veiligheid, zwembaden,…), media, algemene zaken en financiën. Annemie is ook gemeenteraadslid in Jette.

Actueel

Sinds februari is de Brusselse elektriciteitsfactuur een stukje duurder, met dank aan de Brusselse regering die extra geld wil geven aan de afvalverbrandingsovens. Waarom is dit precies een slecht idee?

 

1. Niet de bedoeling

De groenestroomcertificaten zijn ooit ingevoerd om de productie van groene stroom een duwtje in de rug te geven. De bedoeling was om de...

Groenen vragen autoloze weekdag

Na weer een succesvolle autoloze zondag gaan er stemmen op voor een autoloze weekdag. De Groenen steunen dit idee al jaren. Brusselse parlementsleden Annemie Maes (Groen) en Arnaud Pinxteren (Ecolo) roepen de verschillende Belgische overheden op om volgend jaar naast de autoloze zondag ook een autoloze weekdag te lanceren in het...

Het probleem samengevat in één kort filmpje:

Brussel telt een groot aantal kleine ondiepe vijvers. Leefmilieu Brussel beheert de vijvers van de gewestelijke parken. Het beheer op lange termijn wordt bepaald in een beheerplan van de vijvers dat verschillende elementen omvat zoals chemische en biologische gegevens, ecologische en recreatieve functies.  In het beheerplan krijgen de...