Startpagina

Bevoegdheden

Annemie is sterk geëngageerd op de dossiers leefmilieu, afval en fietsen. Ze ijvert voor meer groen in de stad, een betere luchtkwaliteit, aandacht voor voedsel, klimaat en energie, etc.
Het belang van cultuur, jeugd en sport voor Brussel is niet te onderschatten. In deze budgettair moeilijke tijden vecht Annemie voor het overleven van deze sectoren en een betere samenwerking tussen de gemeenschappen.
Andere dossiers waar Annemie op werkt zijn binnenlandse zaken (veiligheid, zwembaden,…), media, algemene zaken en financiën. Annemie is ook gemeenteraadslid in Jette.

Actueel

“Ik ben blij dat ons voorstel van resolutie van Groen en Ecolo om het koninklijk domein ook voor het publiek open te stellen niet wordt afgeschoten maar een gevolg krijgt. Mijn collega Arnaud Pinxteren heeft een mooi pleidooi gehouden in de commissie van leefmilieu op dinsdag 30 januari om het draagvlak te vergroten, ook bij het koninklijk paleis. Zijn voorstel is unaniem gesteund door de...

De verplichte registratie en sterilisatie van huiskatten is voorlopig geen succes. Groen stelt voor om een controle van registratie bij een bezoek aan de dierenarts te verplichten. "Het sterilisatieprobleem kan worden aangepakt door alleen de verkoop van gesteriliseerde katten toe te laten. Er zijn ook veel vrijwilligers die zich om de zwerfkatten bekommeren. De minister zou via...

De Brusselse regering neemt onvoldoende maatregelen om de slechte luchtkwaliteit aan te pakken. Dat zegt de rechter in de rechtszaak die vijf Brusselaars en de NGO Client Earth aanspanden. De rechtbank vraagt ook advies aan het Europees Hof over de metingen. "We zijn tevreden dat de rechter een duidelijk signaal geeft. Hoog tijd dat de Brusselse regering de terechte bezorgdheid van de...