Startpagina

Bevoegdheden

Annemie is sterk geëngageerd op de dossiers leefmilieu, afval en fietsen. Ze ijvert voor meer groen in de stad, een betere luchtkwaliteit, aandacht voor voedsel, klimaat en energie, etc.
Het belang van cultuur, jeugd en sport voor Brussel is niet te onderschatten. In deze budgettair moeilijke tijden vecht Annemie voor het overleven van deze sectoren en een betere samenwerking tussen de gemeenschappen.
Andere dossiers waar Annemie op werkt zijn binnenlandse zaken (veiligheid, zwembaden,…), media, algemene zaken en financiën. Annemie is ook gemeenteraadslid in Jette.

Actueel

Op zondag 4 maart werden in Italië parlementsverkiezingen gehouden. Op uitnodiging van de 'Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa' (OVSE) heeft Annemie verschillende stemloketten in Napels geobserveerd. In totaal werden 190 stemloketten gecontroleerd door parlementsleden van 19 landen (waaronder Oostenrijk, Finland, Duitsland en Zweden).

Het doel van de...

De komende maanden zal het Rekenhof de Brusselse afvaldienst Net Brussel doorlichten. Al zal die audit wel een afgeslankte versie zijn van wat het parlement eind 2017 nog had gevraagd. Onder meer de verbranding van gesorteerd afval blijft buiten schot.

De doorlichting bij Net Brussel kwam n.a.v. een reeks schandalen bij de afvaldienst, waaronder het verbranden van...

Drie problemen met zwerfvuil

#1 het is duur

Volgens cijfers van het Agentschap Net Brussel (ANB) werd de kost voor het opruimen van zwerfvuil in het Brussels gewest geraamd op 4.592.000 euro in 2015. Het ABN raamt dat het opruimen van zwerfvuil een gemiddelde kost heeft van 863,90 euro per ton in 2014. In 2016 haalden de gemeentelijke en...