Actueel

“Ik ben blij dat ons voorstel van resolutie van Groen en Ecolo om het koninklijk domein ook voor het publiek open te stellen niet wordt afgeschoten maar een gevolg krijgt. Mijn collega Arnaud Pinxteren heeft een mooi pleidooi gehouden in de commissie van leefmilieu op dinsdag 30 januari om het draagvlak te vergroten, ook bij het koninklijk paleis. Zijn voorstel is unaniem gesteund door de...

De verplichte registratie en sterilisatie van huiskatten is voorlopig geen succes. Groen stelt voor om een controle van registratie bij een bezoek aan de dierenarts te verplichten. "Het sterilisatieprobleem kan worden aangepakt door alleen de verkoop van gesteriliseerde katten toe te laten. Er zijn ook veel vrijwilligers die zich om de zwerfkatten bekommeren. De minister zou via...

De Brusselse regering neemt onvoldoende maatregelen om de slechte luchtkwaliteit aan te pakken. Dat zegt de rechter in de rechtszaak die vijf Brusselaars en de NGO Client Earth aanspanden. De rechtbank vraagt ook advies aan het Europees Hof over de metingen. "We zijn tevreden dat de rechter een duidelijk signaal geeft. Hoog tijd dat de Brusselse regering de terechte bezorgdheid van de...

In de commissie Leefmilieu ondervroeg ik minister Céline Fremault over haar plannen met Bar Eliza in het Elisabethpark. Vanaf januari 2018 zou de verbouwing van het cafepaviljoen, eigendom van Leefmilieu Brussel, starten. Bijgevolg zou het paviljoen niet langer Bar Eliza kunnen huisvesten. Ik ondervroeg de minister hoe ze de toekomst van Bar Eliza zal garanderen.

De minister...

Op maandagnamiddag 22 januari starten de eerste hoorzittingen in het Brussels parlement over de haalbaarheid van een autoloze weekdag. Waarom willen we een autoloze weekdag? Omdat onze luchtkwaliteit slecht is en het blijkt dat de lucht op een autoloze dag stukken beter is. Omdat de files maar niet opgelost geraken. Groen-Ecolo gaat voor een vernieuwende, out-of-the-box oplossing.

...

In de commissie leefmilieu heb ik een vurig pleidooi gehouden om Parckfarm in het mooie nieuwe park aan Thurn & Taxis verder te steunen. En met resultaat! Op mijn vraag zal de Brusselse regering Parckfarm in 2018 verder steunen. Ook blijft Groen Brussel ijveren voor een structurele verankering van Parckfarm. #groenwerkt #hetkananders.

Parckfarm kan in 2018 op een...

We zijn er dankzij Groen in de Senaat in geslaagd om een verregaande tekst goed te keuren die microplastics in de Noordzee sterk moet inperken.    

In de resolutie vragen we drie belangrijke zaken:

...
Philippe Henry, Evelyne Huytebroeck, Annemie Maes en Johan Danen

De Kamer en de drie deelstaatparlementen zijn het eens geworden over een gemeenschappelijke verklaring over het klimaatbeleid in België. Het is de eerste maal dat een dergelijk initiatief plaatsvindt. Het gaat om een intentieverklaring, waarin de delegaties van de Kamer, het Brussels, Vlaams en Waals Parlement de Europese klimaatdoelstellingen onderschrijven, en een aantal aanbevelingen doen...

'Bij Net Brussel is het niet enkel het afval dat stinkt', zegt Annemie Maes (Groen) in het Brussels Parlement (zie filmpje). Oktober was een schandaleuze maand voor het afvalagentschap Net Brussel: zo lekte het nieuws dat Net Brussel gesorteerd afval verbrandt. 'Na het andere schandaal deze week waarbij het Rekenhof mogelijke fraude met tankkaarten bij Net Brussel signaleerde is dit de...

'Andere steden stappen al mee in een mobiliteitsbeleid met toekomstvisie en bereiden zich voor op een stad vrij van verbrandingsmotoren. Waar wachten de Brusselse politici op?' vraagt Annemie Maes (Groen). De vraag is niet langer óf er een einde komt aan verbrandingsmotoren, maar wanneer. Twee weken geleden maakte het Parijse stadsbestuur bekend dat ze tegen 2030 alle diesel- én...

Pagina's