Wie is Annemie?

“Voor mij is het duidelijk: ik wil een leefbaarder Brussel. En een Brussel waar je op een aangename manier kan fietsen, kan spelen en genieten van de stad. Dat is ook de reden waarom ik in de politiek ben gestapt. De Brusselse kiezer heeft mij een duidelijk mandaat gegeven om te blijven focussen op duurzame en leefbare oplossingen voor Brussel, waar je jong kan zijn en oud wilt worden.” 

 

Annemie Maes is senator en parlementslid voor Groen in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement . Tegelijkertijd zetelt ze ook in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Ze is vooral actief met leefmilieu (luchtkwaliteit, voedsel en meer groen), dierenwelzijn, fietsen, netheid en afval, binnenlandse zaken (veiligheid, gemeentes en zwembaden) en cultuur, media & jeugd. Daarnaast is Annemie ook gemeenteraadslid in haar gemeente, Jette en politieraadslid in zone Brussel zone West.

Aan de KULeuven haalde Annemie haar licentiaatsdiploma oudheidkunde en kunstgeschiedenis en ze ging een tijdje naar Italië voor archeologische opgravingen. Annemie heeft ook tien jaar gewerkt in de sector van de auteursrechten.

Annemie is de trotse moeder van Simon en Emilia.

 

Politieke loopbaan Annemie

Parlementslid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement sinds 23 juni 2009
Voorzitter GROEN-fractie in de Vlaamse Gemeenschapscommissie sinds 2014
Voorzitter GROEN-fractie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement 2009 - 2014

Bureaulid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement sinds 2014
Ondervoorzitter van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 2009 – 2014
Politieraadslid zone Brussel-West sinds februari 2007
Gemeenteraadslid van Jette sinds december 2006

Senator sinds november 2016


Commissies 2014 - 2019

Brussels Hoofdstedelijk Parlement: Leefmilieu en Binnenlandse Zaken
Vlaamse Gemeenschapscommissie: 'Algemene Zaken, Begroting en Media' en 'Cultuur, Jeugd en Sport' - Fractievoorzitter

Senaat: Commissie voor de transversale aangelegenheden - Gewestbevoegdheden

Commissies 2009 - 2014

Brussels Hoofdstedelijk Parlement: Leefmilieu, 'ruimtelijke ordening, stedenbouw en grondbeleid' en 'infrastructuur, openbare werken en verkeerswezen'
Vlaamse Gemeenschapscommissie: 'Cultuur, Jeugd en Sport' (voorzitter) en Algemene Zaken

 

Contact

Voor tips of vragen kan je Annemie altijd bereiken op

E-mail: Annemie.maes@groen.be
Facebook: Annemie Maes
GSM: 0474/62 82 66
werkadres: Lombardstraat 67, 1000 Brussel
website: www.annemiemaes.be